FREE SOMA Covid Testing

Wednesday January 20th
10am – 3pm Rain or Shine!

Sherman Street Alley
between Folsom and Harrison

 • Walk up, no appointment or ID required
 • Testing for all ages, including children 6 months and
  older accompanied by parent or legal guardian
 • Results in 1-3 days

Together WE can defeat the Coronavirus!南孖結區免費新
冠病毒測試

1月20日, 星期三,
上午十點至下午三點

Sherman 街, 位於 Folsom
街夾 Harrison 街

 • 無須預約和不需要提供身份證
 • 提供測試供任何年齡人士, 包括6個月大以上兒童可於
  家⻑或監護人陪同下前往

同心協力對抗新冠肺炎!Prueba del Covid GRATIS

Miercoles 20 de Enero
10am a 3pm
Lluvia o Sol!

Callejón Sherman
entre la Folsom y la Harrison

 • Acérquese, no se requiere cita ni identificación
 • Pruebas para todas las edades, incluidos niños de 6
  meses o más acompañados por un padre o guardián legal
 • Resultados en 1-3 días

¡Juntos PODEMOS vencer al Coronavirus!LIBRENG Covid Testing sa SoMa

Miyerkules, January 20
mula 10:00am hanggang 3:00pm
Umulan man o umaraw!

Sherman Alley (sa pagitan
ng Folsom at Harrison)

 • Magsadya sa oras na nakatakda, hindi kailangan ng
  appointment o magpakita ng ID
 • Para sa lahat, kabilang ang mga batang anim na buwan
  pataas na kasama ng magulang o legal guardian
 • Malalaman ang resulta sa loob ng 1 hanggang 3 araw

Sama-sama nating labanan ang Coronavirus!

Site Categories

Site Tags

Main Menu

Recent Posts